%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_edited.png
logo-mahapach-yarok-copy_edited_edited.p

:עיריית ירושלים ומהפח ירוק מחפשים את הרחוב שישתתף בפיילוט ייחודי

%D7%AA%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%94%20P
רומפסטריט לוגו.png

בואו להפוך לרחוב הירוק של ירושלים

תושבי הרחוב הנבחר יזכו בשלל הטבות

.קומפוסטרים ללא עלות לכלל דיירי הרחוב וליווי צמוד של צוות מהפח ירוק

8 סדנאות ומפגשי רחוב חודשיים בליווי מנטורים מובילים מעולם הקיימות בארץ:

סדנאות בנושאי: קומפוסט, חקלאות אורבנית, גגות ירוקים, תכנון פארמרקאלצ'ר

(2 סדנאות עומק בכל נושא - שיעזרו לרחוב שלכם להיות חלוץ גם בנושאים אלה)

הנחה משמעותית לתושבי הרחוב במשתלה העירונית.

 מיתוג רחובכם כירוק בעיר – השבחת הנדל"נית - כי ירוק זה העתיד.

:מטרות הפיילוט

  • להוכיח באופן מובהק את חיסכון פינוי האשפה האורגנית שמוביל מהפח ירוק בעיר ולכמת אותה 

.בתאום עם אגף התברואה ומנהלי הנפה והרובעים של העיר

 בצל משבר האקלים -  לעלות את מודעות תושבי הרחוב לחשיבות ההפרדה במקור/עשיית קומפוסט טיפוח אקטיביזם קהילתי למען משבר האקלים במטרה ליצור סחף לנושא מרחובות נוספים. 

הרחוב יהווה דוגמא חיה לחיים עירוניים ברי קיימא ובעזרת תהליך עומק עם התושבים ישמש השראה ומודל  - גם לרחובות נוספים בעיר.

 

הגשת מועמדות

לצורך הגשת מועמדות תצטרכו לגבש:

1. לפחות 30% חתימות של תושבי הרחוב המעוניינים להשתתף בפרויקט - גיוס יותר = יתרון!

2. צוות מוביל-  2-4 מתושבי הרחוב שיפעלו כצוות מוביל בקבוצת ווטסאפ בשיתוף צוות המהפח.

3. תשתית מוכחת של פעילות קהילתית ענפה ברחוב/ בשכונה בעבר ובהווה.

4. רישום הרחוב להתמודדות לחץ/י כאן

5. להגשת חתימה ברחוב שכבר מתמודד לחץ/י כאן- הגשת החתימות עד ל11/04/21.

054-665-0187 לפרטים נוספים דברו איתנו